Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Remontowo Budowlana „Dom-Ogród” Krzysztof Doniec, Borzęta 341, 32-400 Myślenice (Administrator), NIP: 6811307439, REGON: 120442481.

 

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji Usług świadczonych poprzez Administratora, w ramach strony internetowej (realizacja zleceń, informacja, obsługa osób zainteresowanych). Podstawą przetwarzania jest art. 6 b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane mogą być także przetwarzane w niektórych przypadkach, przykładowo w celach dochodzenia roszczeń, bezpieczeństwa systemów informatycznych, rozmowach telefonicznych, mailach na innej podstawie: art. 6 f) RODO.

Odbiorcami Twoich danych będą:

  • podmiot zapewniający hosting strony, tj. OVH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000220286, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław,
  • w przypadku korzystania z usług przy użyciu poczty elektronicznej: podmiot zapewniający usługi poczty elektronicznej, tj. Grupa pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, KRS: 0000416593.

Okres przechowywania danych osobowych będzie trwał przez czas realizacji Usług świadczonych przez Administratora oraz po tym czasie, odpowiednio do długości czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 f) RODO do czasu gdy przetwarzanie danych osobowych przestanie być niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i prawo przenoszenia swoich danych osobowych. Przysługuje Ci także wniesienie skargi do organu nadzorczego (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Podanie danych jest DOBROWOLNE, jednak bez ich podania, nie będziemy w stanie świadczyć naszych usług.

Aby realizować swoje prawa, prosimy kontaktować się z nami poprzez e-mail podany na stronie internetowej http://doniecbruk.eu/.